Even geduld

IMANIA icon IMANIA logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout DAMES HEREN CADEAUBON

Disclaimer

Algemene voorwaarden LES FEMMES HEUREUSES


Ondernemingsgegevens


Les Femmes Heureuses bv

Adres: Hundelgemsesteenweg 598, 9060 Merelbeke, België

Mail: webshop@lesfemmesheureuses.be

Tel: (32) 9 230 11 98

Ondernemingsnummer: BE0841 777 975

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Les Femmes Heureuses BV biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op

elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van LES FEMMES HEUREUSES moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden,

waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door LES FEMMES HEUREUSES aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Vanaf bestellingen boven een bedrag van 90,00 EUR worden er geen verzendingskosten aangerekend. Bij aankopen onder de 90,00 EUR zal er 4,70EUR verzendingskosten aangerekend worden.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld, niet bindend en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is,

materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.


Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden LES FEMMES HEUREUSES niet.

LES FEMMES HEUREUSES is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

LES FEMMES HEUREUSES is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

LES FEMMES HEUREUSES beschikt over 1 voorraad voor zowel de fysieke winkel als de online winkel.

De klant in de winkel heeft dan ook voorrang op de voorraad. We vragen u daarvoor begrip te hebben.


Daarnaast voorziet LES FEMMES HEUREUSES de mogelijkheid om cadeaubonnen online aan te kopen en met een persoonlijke boodschap fysiek te laten opsturen naar de begunstigde.

Aan dit proces is een betaalsysteem gekoppeld.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door LES FEMMES HEUREUSES.

LES FEMMES HEUREUSES kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Betalingen


Via het betaalsysteem MultiSafePay kan je online betalen. Je volgt de stappen op het scherm. Na de betaling krijg je een mail met bevestiging van bestelling en betaling.

Op de webshop kan men geen klantenkorting verzamelen en innen. Klantenkorting kan enkel gespaard en geïnd worden in de fysieke winkel.

De betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden. Vanaf bestellingen boven een bedrag van 90,00 EUR worden er geen verzendingskosten aangerekend.

Bij aankopen onder de 90,00 EUR zal er 4,70EUR verzendingskosten aangerekend worden. Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.


Artikel 5: Retouren en ruilen


Conform de artikels VI 47-52 van het Wetoek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Elk besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen, vanaf datum ontvangst goederen, worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in onze fysieke winkel in Merelbeke.

Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het retourformulier. Het retourformulier vindt u terug op onze website.


De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. De kosten voor retour zijn voor rekening van de klant.

Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verpakking en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres :


LES FEMMES HEUREUSES

Hundelgemsesteenweg 598

9820 Merelbeke.


In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking met prijsetiket bevindt.


Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst


De levering van het bestelde artikel gebeurt in België op het door de klant opgegeven adres of indien afwezig door afhaling in een postpunt of postkantoor.

Levering in andere landen gebeurt op het door de klant opgegeven adres.

De verkoper streeft ernaar het bestelde artikel te leveren binnen de 3 werkdagen na ontvangst betaling. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief.

Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd.

Voor zover bij wet toegelaten, is de verkoper niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan LES FEMMES HEUREUSES.

De geschenkcheques zijn enkel bruikbaar in de winkel


Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van LES FEMMES HEUREUSES.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van LES FEMMES HEUREUSES te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 8: Garantie


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant LES FEMMES HEUREUSES zo snel mogelijk inlichten.

In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van LES FEMMES HEUREUSES is bereikbaar op het telefoonnummer +32 9 230 11 98, via e-mail op webshop@lesfemmesheureuses.be of per post op het volgende adres Hundelgemsesteenweg 598, 9820 Merelbeke. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Privacy


De verantwoordelijke voor de verwerking, LES FEMMES HEUREUSES, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan LES FEMMES HEUREUSES, Hundelgemsesteenweg 598, 9820 Merelbeke of via webshop@lesfemmesheureuses.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot LES FEMMES HEUREUSES, Hundelgemsesteenweg 598, 9820 Merelbeke of via webshop@lesfemmesheureuses.be. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, LES FEMMES HEUREUSES heeft dus geen toegang tot uw paswoord. LES FEMMES HEUREUSES houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. De behandeling van persoonsgegevens door LES FEMMES HEUREUSES wordt verder toegelicht in de privacy policy. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op webshop@lesfemmesheureuses.be.


Artikel 11: Gebruik van cookies


Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Voor meer gedetailleerde info over het gebruik van cookies op lesfemmesheureuses.be, lees de Cookie Policy. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door LES FEMMES HEUREUSES om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 13: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van LES FEMMES HEUREUSES. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http:// ec.europa.eu/consumers/odr/).

Hundelgemsesteenweg 590 & 59850.996139,3.745493B-9820 Merelbekeinfo@imania.beIMANIA+32 9 230 11 98BE 0841 777 975www.imania.be Retourdocument